Kim jest "Kucharz doskonały"? - KUKBUK

Kim jest „Kucharz doskonały”?

XI edycja Konkursu Kulinarnego „Kucharz Doskonały” promuje zdrowy styl życia.
kukbuk kucharz doskonaly konkurs

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Otwarte Drzwi wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierników realizuje innowacyjny projekt „ Kucharz Doskonały”. Przesłaniem konkursu jest poprawa wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pozycji w hierarchii społecznej. Poprzez ukazanie pasji i umiejętności kulinarnych tych osób – będących ich realnymi zasobami zawodowymi – mamy nadzieję pokonać nieusprawiedliwione stereotypy i bariery w społecznej świadomości.

Równie ważnym celem konkursu jest wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja specjalistów wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną, co zapobiegnie ich rutynie i wypaleniu zawodowemu.

Zadaniem tegorocznej edycji jest promowanie zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami, grupy szczególnie narażonej na problemy ze zdrowiem i otyłością. Zawodnicy będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, przygotowując potrawy z wybranych produktów.

Konkurs skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – uczestników ośrodków rehabilitacyjnych: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu oraz specjalnych placówek edukacyjnych z terenu Warszawy. Weźmie w nim udział 12 drużyn 2-osobowych, rywalizujących w wykonaniu potraw kulinarnych. Wyniki ich pracy oceniane będą przez profesjonalne jury.

Finał odbędzie się w Centrum Techniki Kulinarnej DoraMetal w dniu 25 maja w godzinach 10.00 – 13.00.

Wydarzenie jest jednym z wielu przedsięwzięć Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, animatora innowacyjnych projektów adresowanych do różnych grup osób: z niepełnosprawnością, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci zagrożonych społecznym wykluczeniem.


© KUKBUK 2018